logo-mini

Obszary praktyki

Działalność Spółki w różnorodnych dziedzinach prawa pozwala nam zaproponować kompleksową i profesjonalną obsługę m.in. w obszarze bieżącego doradztwa, redagowania dokumentów, sporządzania opinii prawnych, a przede wszystkim pomocy prawnej w negocjacjach i rozwiązywaniu sporów, zarówno na drodze sądowej świadcząc pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego osób fizycznych oraz prawnych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak i metodami pozasądowymi.

Współpraca z Klientem rozpoczyna się od indywidualnego rozpoznania potrzeb i jasnego sprecyzowania zakładanych przez Niego celów. Szczegółowo analizujemy sytuację pod kątem możliwych rozwiązań prawnych, proponujemy najlepsze naszym zdaniem rozwiązania, doradzamy, wyjaśniamy.

Szczególnym obiektem zainteresowania i specjalizacji zasadniczej części Zespołu jest także prawo karne. Prawnicy Spółki podejmują się obrony sprawach karnych we wszystkich stadiach postępowania.

Doradzamy

Reprezentujemy

Wspieramy

Pomagamy