logo-mini

Nieruchomości i obsługa inwestycji

Spółka prowadzi kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym począwszy od nabycia nieruchomości przez przeprowadzenie inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, po kwestie związane z eksploatacją zabudowanych obiektów. Świadczone usługi obejmują w szczególności:

  • badanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości, reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości,
  • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowo-administracyjnych,
  • przygotowanie umów o wspólną realizację inwestycji,
  • przygotowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów deweloperskich oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,
  • obsługa prawna w zakresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przygotowanie projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,
  • reprezentację w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami robót budowlanych, projektantami oraz ubezpieczycielami,
  • przygotowanie umów najmu, umów dzierżawy, biurowych lub logistycznych, a także umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • doradztwo związane z prawem zamówień publicznych oraz reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi.