logo-mini

Prawo cywilne i spadkowe

Spółka reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących różnorodnych stosunków cywilnoprawnych. Prawnicy Spółki świadczą pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  • prawa zobowiązań (tworzenie i opiniowanie umów i porozumień, doradztwo prawne i negocjacje przy zawieraniu umów, dochodzenie wykonania umów, dochodzenie roszczeń z umów, cesje zobowiązań, zabezpieczenie roszczeń, ochrona wierzycieli i dłużników, odszkodowania, sprawy konsumenckie, ubezpieczenia gospodarcze, egzekucja zobowiązań, sprawy z zakresu umów pożyczki, darowizny, najmu, leasingu, kredytu, sprzedaży),
  • prawa rzeczowego (kupno i sprzedaż rzeczy, posiadanie i własność rzeczy, ograniczone prawa rzeczowe, kwestie dotyczące nieruchomości),
  • prawa przewozowego (przewóz, spedycja, dochodzenie roszczeń w związku z przewozem),
  • prawa budowlanego (umowa o roboty budowlane, odpowiedzialność stron umowy o roboty budowlane),
  • prawa ochrony konsumentów (ocena umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa, reprezentacja Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach wyjaśniających oraz postępowaniach w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów),
  • prawa spadkowego (sporządzenie testamentów, stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania, sprawy o dział spadku, zachowek, zapis, polecenie, odpowiedzialności za długi spadkowe, wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia).