logo-mini

Prawo rodzinne

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Do głównych obszarów, w ramach których prawnicy Spółki świadczą pomoc prawną, należą sprawy:

  • o rozwód i separację,
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, i podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,
  • z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, władzy rodzicielskiej i uregulowania kontaktów pomiędzy rodzicem, a dzieckiem,
  • z zakresu dochodzenia roszczeń alimentacyjnych,
  • z zakresu opieki i kurateli.