logo-mini

Prawo upadłościowe i naprawcze

Spółka posiada znaczące doświadczenie w reprezentacji i doradztwie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz restrukturyzacji.
Prawnicy Spółki doradzają i reprezentują Klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego. Spółka posiada doświadczenie zarówno w zakresie reprezentacji wierzycieli w sytuacjach bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie upadłości, jak i w doradzaniu przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Spółka prowadzi także doradztwo w zakresie postępowań mających zapobiegać niewypłacalności.

Prawnicy Spółki zapewniają:

  • doradztwo prawne w zakresie dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • kompleksową obsługa prawną przedsiębiorstw w stanie upadłości,
  • reprezentowanie wierzyciela na etapie zgłoszenia wierzytelności, listy wierzytelności, planu podziału,
  • monitorowanie etapów postępowania upadłościowego, także w zakresie powierzonych syndykowi masy upadłości obowiązków,
  • reprezentowanie w sporach powstałych w toku prowadzonego postępowania upadłościowego, negocjacji w toku postępowań sądowych,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w prowadzeniu postępowania układowego, w tym także w zakresie kierowanych ku niemu roszczeń wynikłych ze zobowiązań objętych układem oraz pozostających poza układem.