logo-mini

Spory sądowe i arbitrażowe

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach sądowych. Prawnicy Spółki posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach cywilnych, tak przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi. Spółka z sukcesem występuje i występowała w imieniu klientów w wielu sporach sądowych oraz arbitrażowych.

Doświadczenie Zespołu obejmuje w szczególności:

  • sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym spory wynikłe na tle wykonywania wszelkiego rodzaju umów (w tym umów handlowych, umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, umów dotyczących nieruchomości) i spadkowego,
  • sprawy dotyczące czynów niedozwolonych, w tym w szczególności odszkodowawcze,
  • sprawy z zakresu prawa spółek (spory korporacyjne),
  • sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji,
  • sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów,
  • sprawy dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  • sprawy z zakresu prawa pracy,
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania sporów zarówno w ramach postępowań sądowych, jak i na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.