logo-mini

Własność intelektualna i przemysłowa

Prawa autorskie, znaki towarowe, know-how, tajemnica przedsiębiorstwa, patenty oraz licencje składają się na niematerialny obszar działalności przedsiębiorstwa. Świadcząc usługi prawne w opisanym zakresie, doświadczenie Prawników Spółki obejmuje przede wszystkim:

  • konstruowanie i negocjowanie umów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności umów dotyczących prawa autorskiego,
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących problematyki praw autorskich i pokrewnych, praw wynalazczych, znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji,
  • realizację roszczeń związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej na drodze sądowej,
  • doradztwo w zakresie kształtowania transakcji w sposób zapewniający skuteczne nabycie praw własności intelektualnej,
  • przygotowywanie i ocena umów związanych z handlem elektronicznym i innymi nowymi metodami zawierania transakcji,
  • przygotowywanie kompleksowych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, pomoc w wyborze procedur i kierunków postępowania zapewniających optymalizację działań stosownie do sytuacji i celów.