logo-mini

Zespół

Naszą Kancelarię Adwokacką tworzy zespół prawników o najwyższych kwalifikacjach, różnorodnym doświadczeniu i znakomitej orientacji we wszelkich dziedzinach prawa, począwszy od prawa cywilnego i rodzinnego, po prawo spółek i karne. Dzięki tym atutom świadczymy usługi doradztwa prawnego dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, z zachowaniem szczególnie wysokich standardów profesjonalizmu i prawniczej etyki zawodowej. Ważną część zespołu Kancelarii stanowią również osoby wspierające naszą pracę od strony administracyjnej.

Praktyczni

Innowacyjni

Precyzyjni

Elastyczni

 

Łukasz Wójcik

Adwokat Łukasz Wójcik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2000 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, w latach 2010 – 2016 zasiadał we władzach samorządowych adwokatury pełniąc funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu oraz Przewodniczącego Referatu Skarg i Wniosków, a od 2016 roku pełni funkcję Wice-Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 09 grudnia 2016 roku został powołany na Członka Komisji ds. Prawnych PZPN.

W 2010 r. został nominowany w Konkursie Prawnik Pro Bono organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Jest patronem aplikantów adwokackich.

Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno jako obrońca w sprawach karnych, jak i pełnomocnik w sporach sądowych i arbitrażu, jest wieloletnim doradcą licznych podmiotów krajowych i zagranicznych, zasiada w organach kontrolnych Spółek Skarbu Państwa, a także pełni funkcje Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.

+48 504 092 937
lukasz.wojcik@wkadwokaci.eu

 

Wojciech Wójcik

Adwokat Wojciech Wójcik jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską „Przestępstwa przeciwko interesom wierzycieli w kodeksie karnym z 1997 r.” obronił w Katedrze Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Zygfryda Siwika.

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 2011 roku, po przeniesieniu siedziby z Wrocławia.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu. Członek Komisji ds. sportu i rekreacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 09 grudnia 2016 roku został powołany na funkcję Członka Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Autor licznych stanowisk prawnych z zakresu sporów o charakterze sądowym i pozasądowym na tle wykonywania umów, w tym sporów o charakterze transgranicznym. Prowadzi kompleksową obsługę prywatnych i państwowych jednostek organizacyjnych, w tym spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń. Doradza przedsiębiorcom polskim i czeskim przy realizacji zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych w ramach projektu realizowanego przez Izbę Gospodarczą Śląsk.

Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno jako obrońca w sprawach karnych, jak i pełnomocnik w sporach sądowych na tle prawa handlowego, cywilnego i rodzinnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

+48 504 092 864
wojciech.wojcik@wkadwokaci.eu

 

Michał Kuźmicz

Adwokat Michał Kuźmicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. Przestępstwa gospodarcze obronił w Katedrze Prawa Karnego pod kierunkiem profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego z oceną bardzo dobrą.

Od 2007 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Opolu.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, zwłaszcza w trudnych procesach restrukturyzacyjnych i negocjacyjnych. Ekspert prawa karnego gospodarczego. Od wielu lat zajmuje się szeroko rozumianym „prawem górskim” w praktyce i teorii. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych.

W pracy przyświeca mu zasada że „klient musi być zadowolony z efektu jego pracy”.

+48 502 612 908
michal.kuzmicz@wkadwokaci.eu

 

Paweł M. Wójcik, LL.M., Esq.

Adwokat posiadający uprawnienia adwokackie w stanie Nowy Jork, USA (nr licencji adwokackiej 4755088), oraz w Rzeczypospolitej Polskiej (nr legitymacji adwokackiej 1179).

Wykształcenie prawnicze zdobył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii, gdzie był pierwszym, i jak dotąd jedynym, Polakiem w historii tego programu. Uhonorowany nagrodą dla najlepszego studenta zagranicznego na Temple University James E. Beasley School of Law za wybitne wyniki w nauce. Obecnie prowadzi wyspecjalizowaną Kancelarię Adwokacką oraz czynnie uczestniczy w działalności samorządu adwokackiego. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W zakresie świadczonych usług prawnych zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem międzynarodowym prywatnym, prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, oraz karnym gospodarczym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji. Reprezentuje podmioty postępowań upadłościowych i naprawczych. Doradza w zakresie obrotu dziełami sztuki. Biegła znajomość języka angielskiego oraz zarówno kontynentalnego, jak i anglosaskiego systemu prawnego, pozwala mu sprostać oczekiwaniom podmiotów polskich i zagranicznych inwestorów.

+48 503 752 963
pawel.wojcik@wkadwokaci.eu

 

Stanisław Wójcik

Wieloletni sędzia, radca prawny, adwokat.

+48 504 092 823
stanislaw.wojcik@wkadwokaci.eu

 

Andrzej Żymańczyk

Pełni funkcję Dyrektora biura, odpowiada m.in. za sprawy bieżące, organizacyjno-administracyjne oraz rozliczenia finansowe Kancelarii.