Akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej wyłudzającej środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prokurator Regionalny w Szczecinie wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom wchodzącym w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

W wyniku śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Delegaturę w Szczecinie oraz Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd we Wrocławiu  ustalono, że w okresie od stycznia 2010 r. do grudnia 2019 r. dokonywano oszustw za pośrednictwem łącznie trzynastu spółek związanych z grupą kapitałową je skupiającą, trudniących się outsourcingiem pracowniczym. W kierowanych do PFRON wnioskach o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  podawano nieprawdziwe informacje dotyczące m.in. sytuacji finansowej wnioskujących podmiotów, która według obowiązujących przepisów nie uprawniała do uzyskania pomocy.

          Przestępczym procederem zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza kierowana przez Tomasza M., w skład której wchodzili Maciej W., Tomasz H., Iwona S i Krzysztof I., którzy pełnili funkcje kierownicze oraz byli zatrudnieni w spółkach, w ramach których dokonywano wyłudzeń środków.

W wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej doprowadzono Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 45.138.587 zł i usiłowano wyłudzić mienie w łącznej kwocie 3.143.476,26 zł. W rezultacie kilkadziesiąt milionów złotych zamiast trafić na potrzeby osób niepełnosprawnych, trafiły na konta podmiotów powiązanych z podejrzanymi, skąd podlegały dalszemu transferowi na konta innych spółek i fundacji, w celu ukrycia ich przestępczego pochodzenia.

Tomaszowi M. przedstawiono ponadto zarzut popełnienia przestępstwa udaremnienia zaspokojenia swoich wierzycieli. Z tytułu wydanych w latach 2019-2021 licznych wyroków sądowych oraz wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu podejrzany zobowiązany był do zapłaty wielomilionowych roszczeń, jednak uniknął tego obowiązku, gdyż w latach 2020-2021 wyzbył się całego swojego majątku o wartości przekraczającej 215.000.000 zł na rzecz członków swojej rodziny.

          Na poczet przepadku korzyści uzyskanych z popełnienia czynu zabronionego zastosowano wobec podejrzanych zabezpieczenia majątkowe w łącznej kwocie ponad 99.600.000 zł.

          Podejrzanym grożą kary w wymiarze od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.