Obszary praktyki

Obszary praktyki

Działalność Spółki w różnorodnych dziedzinach prawa pozwala nam zaproponować kompleksową i profesjonalną obsługę m.in. w obszarze bieżącego doradztwa, redagowania dokumentów, sporządzania opinii prawnych, a przede wszystkim pomocy prawnej w negocjacjach i rozwiązywaniu sporów, zarówno na drodze sądowej świadcząc pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego osób fizycznych oraz prawnych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak i metodami pozasądowymi.

Współpraca z Klientem rozpoczyna się od indywidualnego rozpoznania potrzeb i jasnego sprecyzowania zakładanych przez Niego celów. Szczegółowo analizujemy sytuację pod kątem możliwych rozwiązań prawnych, proponujemy najlepsze naszym zdaniem rozwiązania, doradzamy, wyjaśniamy.

Szczególnym obiektem zainteresowania i specjalizacji zasadniczej części Zespołu jest także prawo karne. Prawnicy Spółki podejmują się obrony sprawach karnych we wszystkich stadiach postępowania.

 • Spory sądowe i arbitrażowe
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Własność intelektualna i przemysłowa
 • Prawo cywilne i spadkowe
 • Prawo karne
 • Spółki i prawo korporacyjne
 • Nieruchomości i obsługa inwestycji
 • Procesy transgraniczne
 • Sprawy odszkodowawcze oraz o naruszenie dóbr osobistych
 • Prawo rodzinne