Praktyczni. Innowacyjni. Precyzyjni. Elastyczni.

Łukasz Wójcik

Adwokat Łukasz Wójcik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2000 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, w latach 2010 – 2016 zasiadał we władzach samorządowych adwokatury pełniąc funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu oraz Przewodniczącego Referatu Skarg i Wniosków, a od 2016 roku pełni funkcję Wice-Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, natomiast od 2020 r. funkcję Wicedziekana – Skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 9 października 2021 r. został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej w Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie adwokackim.

Obrońca w głośnych medialnie sprawach karnych, w tym korupcji w sporcie, korupcji menadżerskiej, przestępstw o podłożu terrorystycznym, przestępstw urzędniczych.

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 09 grudnia 2016 roku został powołany na Członka Komisji ds. Prawnych PZPN. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Opolskiego.

Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyróżniony Odznaką Adwokatura Zasłużonym.

W 2010 r. został nominowany w Konkursie Prawnik Pro Bono organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Jest patronem aplikantów adwokackich.

Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno jako obrońca w sprawach karnych, jak i pełnomocnik w sporach sądowych i arbitrażu, prawie sportowym, jest wieloletnim doradcą licznych podmiotów krajowych i zagranicznych, zasiada w organach kontrolnych Spółek Skarbu Państwa, a także pełni funkcje Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.