Praktyczni. Innowacyjni. Precyzyjni. Elastyczni.

Sara Kobędza

Adwokat Sara Kobędza jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2018 r. obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego WPiA UO w Opolu.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, gdzie ukończyła aplikację adwokacką zwieńczoną zdanym egzaminem adwokackim.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie studiów prawniczych oraz aplikacji adwokackiej w Kancelariach Prawnych na terenie województwa opolskiego oraz łódzkiego. Pełniła również rolę prelegenta w Areszcie Śledczym w Opolu, gdzie prowadziła warsztaty i zajęcia z osadzonymi mające na celu kształtowanie ich świadomości prawnej.

W 2022 r. uzyskała tytuł mediatora. Umiejętności nabyte w trakcie certyfikowanego Kursu na Mediatora wykorzystuje w swej pracy zawodowej poprzez stosowanie technik negocjacji i mediacji oraz dążeniu do polubownego zakończenia sporów.

Świadczy pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych, a w szczególności reprezentowaniu klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej.