Praktyczni. Innowacyjni. Precyzyjni. Elastyczni.

Paweł Wójcik

Adwokat posiadający uprawnienia adwokackie w stanie Nowy Jork, USA (nr licencji adwokackiej 4755088), oraz w Rzeczypospolitej Polskiej (nr legitymacji adwokackiej 1179).

Świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa korporacyjnego oraz prawa karnego gospodarczego.

Prowadzi doradztwo prawne oraz reprezentuje przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje, w sprawach cywilnych i karnych, negocjuje i przygotowuje kontrakty, doradza w zakresie obrotu dziełami sztuki.

Posiada uprawnienia adwokackie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w stanie Nowy Jork.

Znajomość zarówno kontynentalnego, jak i anglosaskiego systemu prawnego pozwala mu sprostać oczekiwaniom podmiotów polskich i zagranicznych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, USA, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii, gdzie był pierwszym Polakiem uczestniczącym w programie. Jestem laureatem nagrody im. Petera Sevareid’a dla najlepszego studenta zagranicznego na Temple University James E. Beasley School of Law za wybitne osiągnięcia w nauce.

Pełni funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz Prezesa Wrocławskiego Centrum Arbitrażu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.

W przeszłości był członkiem Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Przewodniczącym Zespołu Ds. Nieuczciwej Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Pełnił również obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Zasiada w organach doradczych oraz organach nadzoru spółek kapitałowych.

Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, studentami oraz przedsiębiorcami w zakresie regulacji dotyczących działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zobowiązaniowych stosunków umownych, prawa własności intelektualnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Zasiada w komisjach egzaminacyjnych na aplikacji adwokackiej oraz na zawodowym egzaminie adwokackim.