Praktyczni. Innowacyjni. Precyzyjni. Elastyczni.

Paweł Wójcik

Adwokat posiadający uprawnienia adwokackie w stanie Nowy Jork, USA (nr licencji adwokackiej 4755088), oraz w Rzeczypospolitej Polskiej (nr legitymacji adwokackiej 1179).

Wykształcenie prawnicze zdobył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii, gdzie był pierwszym, i jak dotąd jedynym, Polakiem w historii tego programu. Uhonorowany nagrodą dla najlepszego studenta zagranicznego na Temple University James E. Beasley School of Law za wybitne wyniki w nauce. Obecnie prowadzi wyspecjalizowaną Kancelarię Adwokacką oraz czynnie uczestniczy w działalności samorządu adwokackiego. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W zakresie świadczonych usług prawnych zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem międzynarodowym prywatnym, prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, oraz karnym gospodarczym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji. Reprezentuje podmioty postępowań upadłościowych i naprawczych. Doradza w zakresie obrotu dziełami sztuki. Biegła znajomość języka angielskiego oraz zarówno kontynentalnego, jak i anglosaskiego systemu prawnego, pozwala mu sprostać oczekiwaniom podmiotów polskich i zagranicznych inwestorów.